Menu

ავანსი 1xBet-ში: როგორ გამოვიყენოთ იგი?

ხშირად, მოთამაშეებს შეიძლება ჰქონდეთ სიტუაციები, როდესაც ისინი დადებენ ფსონს საინტერესო მოვლენაზე. ამის შემდეგ საიტზე ჩნდება კიდევ ერთი მაცდური შეთავაზება (შედეგის მაღალი შანსები), მაგრამ უფასო ფული არ არის ხელმისაწვდომი. ამ შემთხვევაში, თქვენ ან უნდა შეავსოთ თქვენი 1xBet ანგარიში ან გამოიყენოთ ავანსი 1xBet-ში. იმის შესახებ, თუ როგორ არის შესაძლებელი თანხის მიღება ავანსის სახით, რას მოიცავს ის, როგორ უნდა გამოიყენოთ გამოიყენოთ და გადაიხადოთ, განხილული იქნება ამ ახალ სტატიაში.

რა არის 1xBet ავანსი?

ტოტალიზატორი რეგულარულ მომხმარებლებს დამატებით პრივილეგიებს სთავაზობს. ისინი გამოხატულია უფრო მაღალ ლიმიტებში მოგებისა და სერვისებისთვის, როგორიცაა 1xBet-ის სანდო წრის წევრი. ამ ტიპის ფსონის შესახებ ცალკე სტატიაში დავწერეთ, რომლის წაკითხვას გირჩევთ. მასში შეგიძლიათ იპოვოთ ინფორმაცია, მათ შორის წინასწარი გადახდის შესახებ 1xBet-ზე.

ავანსი 1xBet-ში უნდა გვესმოდეს, როგორც ფული, რომელიც გაცემულია ტოტალიზატორის მიერ კრედიტით. მათი გამოყენება შესაძლებელია გარკვეულ პირობებში ფსონების დასადებად. ამრიგად, მომხმარებელს აქვს დამატებითი ინსტრუმენტი უფასო ფსონის სწრაფად დასადებად და მოგების მისაღებად.

როგორ მივიღოთ ავანსი 1xBet-ში?

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, წინასწარი გადახდა 1xBet-ში არ არის ხელმისაწვდომი ყველა მომხმარებლისთვის. მოთამაშეებს, რომლებმაც განახორციელეს მინიმუმ 10 ფსონი საიტზე, შეუძლიათ მიიღონ ფული ვალში. ამ კრიტერიუმის გარდა, არსებობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პირობა: მინიმუმ ერთი დაუფარავი ფსონის სავალდებულო ყოფნა. ეს არის “გარანტია” ტოტალიზატორისთვის, რომ ფსონის განთავსების მოყვარული ადამიანი დაუბრუნდეს მას თანხებს, თუ სანდო მოთამაშის ფსონი არ მუშაობს.

1xBet-ში ავანსის მისაღებად, თქვენ უნდა შეიტანოთ თანხა თქვენს ანგარიშზე და განათავსოთ ფსონი. როდესაც თქვენი სახსრები მიუწვდომელია ან არ არის საკმარისი, შეგიძლიათ დაამატოთ კიდევ ერთი ღონისძიება კუპონში და გაეცნოთ ტოტალიზატორის შეთავაზებას. თუ მომხმარებელს მიეცემა სესხის თანხა, ის გამოჩნდება “ხელმისაწვდომი ავანსის” ხაზში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოთამაშემ ტოტალიზატორის სერვისებით უფრო აქტიურად უნდა ისარგებლოს. არ არსებობს სხვა გზა 1xBet ავანსის მისაღებად.

როგორ გამოითვლება ავანსი 1xBet-ში?

მას შემდეგ, რაც მოთამაშეები გაიგებენ 1xBet-ში ავანსის გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ, ისინი დაინტერესდებიან ფსონის განთავსების მოყვარული ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი თანხის შესახებ. ტოტალიზატორი არ ავრცელებს ზუსტ ალგორითმს, რომლითაც გამოითვლება 1xBet ავანსი. თუმცა, გამოცდილი ფსონების განთავსების მოყვარული მოთამაშეები ავრცელებენ შემდეგ ინფორმაციას:

  • ავანსის ოდენობაზე გავლენას ახდენს გადაუხდელი ფსონების თანხის რაოდენობა. რაც მეტია მათგან, მით მეტია თანხა კრედიტზე ფსონის დასადებად.
  • ავანსის ოდენობა არ აღემატება ფსონების პოტენციური მოგების 50 პროცენტს.

ავიღოთ პატარა მაგალითი. ვთქვათ, მოთამაშეს აქვს 100$* ბალანსზე. მან დადო ორი ფსონი:

  • $40* 1.5 შანსებით. პოტენციური მოგება – $60*.
  • $60* შანსებით 2. პოტენციური მოგება არის $80*.

ამრიგად, მოთამაშეს შეუძლია მიიღოს 140 დოლარამდე მოგება ფსონიდან. ამ შემთხვევაში წინასწარი გადახდა არ აღემატება $70*. თუმცა პირადი გამოცდილებიდან ეს ნაკლები იქნება, 30-40 დოლარის ოდენობით*.

* ან ამ თანხის ექვივალენტი სხვა ვალუტაში.

როგორ გამოვიყენოთ ავანსი 1xBet-ში?

1xBet ავანსის გამოყენების მთელი პროცესი შემდეგია:

  1. თქვენ უნდა აირჩიოთ სპორტული ღონისძიება მატჩის წინ ან პირდაპირ ეთერში. ამ შემთხვევაში მატჩი უნდა ჩატარდეს 48 საათის განმავლობაში.
  2. დაამატეთ შედეგი კუპონს და იხილეთ ხელმისაწვდომი ავანსის ოდენობა.
  3. განათავსეთ ავანსის მთელი ან ნაწილი, როგორც ნდობის ფსონი.

თუ მთელი ავანსი არ იქნა გამოყენებული, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა ნდობის ფსონის დასადებად. ტოტალიზატორი არ ზღუდავს ფსონის განმთავსებელს ადამიანებს ფსონების რაოდენობაში, რომლებიც შეიძლება განთავსდეს კრედიტით. მთავარი ის არის, რომ 1xBet-ში წინასწარ გადახდა შესაძლებელია ამისთვის.1xBet მისამართები (1xBet): ხმელეთზე

როგორ გამოისყიდოთ ავანსი 1xBet-ში?

მას შემდეგ, რაც მოთამაშემ გამოიყენა ავანსი 1xBet-ში, ჩნდება კითხვა, როგორ დაფაროს დავალიანება. ამისთვის მოთამაშეს არაფრის გაკეთება არ სჭირდება. ტოტალიზატორი ავტომატურად ჩამოწერს თანხებს შემდეგი სქემის მიხედვით:

  • თუ “სანდოობით მიღებული” ფსონით ითამაშა, მომხმარებელი მიიღებს მოგებას თავის ხელში, გარდა წინასწარი გადახდისა.
  • თუ სანდოობით მიღებული ფსონი დაიკარგება, ავანსის დაბრუნება 1xBet-ში განხორციელდება მოთამაშის მიერ დადებული ფსონ(ებ)იდან მიღებული თანხების ხარჯზე.
  • საკუთარი ფსონების წაგების შემთხვევაში მოთამაშეს ვალი ჩამოეწერება. ამრიგად, ანგარიშის შემდეგი შევსებისას მომხმარებლისგან თანხა არ ჩამოიჭრება. თუმცა, ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ავანსის ზომაზე მომავალში.

ტოტალიზატორი არ ახდევინებს მოთამაშეს დამატებით საკომისიოს 1xBet-ში ავანსის გამოყენებისთვის. ამიტომ, ეს სერვისი დიდ ინტერესს იწვევს ფსონების მონაწილეებს შორის.

დამატებითი კითხვები წინასწარ გადახდაზე 1xBet-ში

💵 რას ნიშნავს 1xBet ავანსი?

წინასწარი გადახდის შესაძლებლობის ფარგლებში 1xBet-ში მოთამაშეები იღებენ თანხებს, რომლებსაც ტოტალიზატორი აძლევს მომხმარებელს სესხის სახით. კომპანია ამ სერვისისთვის საკომისიოს არ იღებს. თუმცა, ყველა ფსონების განთავსების მსურველ ადამიანს არ შეუძლია ისარგებლოს ავანსით. დამატებითი ინფორმაცია ამ შეთავაზების მიღების მახასიათებლების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ სტატიაში.

💸 როგორ მუშაობს ავანსი 1xBet-ში?

როდესაც მოთამაშეს აქვს გადაუჭრელი ფსონები, 1xBet ტოტალიზატორის შეუძლია უზრუნველყოს მას უფასო სახსრებით დროებითი გამოყენებისთვის. მათი დახმარებით შეგიძლიათ სანდო ფსონი დადოთ. იმის შესახებ, თუ რამდენ ავანსს იძლევა ტოტალიზატორი და როგორ გამოითვლება, ინფორმაცია დაწვრილებითაა წარმოდგენილი სტატიაში.

✅ როგორ მივიღოთ ავანსი 1xBet-ზე?

1xBet-ზე ავანსის მისაღებად, თქვენ უნდა განათავსოთ 10-ზე მეტი ფსონი ოფისის საიტზე. ამის შემდეგ ტოტალიზატორი ყოველი დაუსრულებელი ფსონის კუპონისთვის ითვლის ავანსს უკეთესობისკენ. მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს იგი ნდობით მოპოვებული ფსონების დასადებად. კრედიტით დადებული ფსონების რაოდენობა შეუზღუდავია.

🎰 როგორ დავდოთ ფსონი წინასწარ 1xBet-ზე?

კრედიტზე ფსონის დასადებად, მოთამაშემ ჯერ საკუთარი სახსრებით უნდა დადოს ფსონი. ამის შემდეგ, შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვა საინტერესო ღონისძიება და დაამატოთ შედეგი კუპონში. სიჩქარის პარამეტრების ფანჯარაში არის ხაზი "წინასწარ ხელმისაწვდომი". თუ ტოტალიზატორი მომხმარებელს ასეთ სერვისს გაუწევს, თანხა ნულზე მეტი იქნება. ამ შემთხვევაში მოთამაშეს შეუძლია წინასწარ დადოს ფსონი 1xBet-ზე: მიუთითეთ ფსონისთვის ხელმისაწვდომი თანხა და განათავსეთ იგი. ამის შემდეგ ჩამოყალიბდება კონფიდენციალური ფსონი.


აქტუალური სიახლე