Menu

ტოტალიზატორის ლიმიტები: რა თანხას გავიტან 1xBet-დან?

ზოგიერთი მიმოხილვა 1xBet ტოტალიზატორის შესახებ შეიცავს ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც ზოგჯერ მოთამაშეებს ექმნებათ პრობლემა თანხის გატანასთან დაკავშირებით. ხშირად ეს დაკავშირებულია იმ მოთამაშეების უყურადღებობასთან, რომლებიც არ ეცნობიან სათამაშო პორტალის წესებს. აქედან გამომდინარე, წარმოიქმნება სიტუაციები, როდესაც მომხმარებელმა არ დააბრუნა თავისი სახსრები ან აირჩია სხვა სერვისი თანხის გასატანად. ამ შემთხვევაში გადახდის გენერირება შეუძლებელია ან ის დაბრუნდება გადამოწმების ეტაპზე. თუმცა, საინტერესოა მსგავსი შემთხვევები არის თუ არა დაკავშირებული 1xBet-ის ლიმიტებთან? ამ საკითხის შესახებ მეტი გაიგეთ სტატიაში.

რა ლიმიტებია 1xBet-ზე?

ყველა ონლაინ ტოტალიზატორს აქვს შეზღუდვები, რომლებიც დაკავშირებულია პორტალის გამოყენებასთან. რა თქმა უნდა, ტოტალიზატორი 1xBet-იც არ არის გამონაკლისი ამ საკითხში. ოფიციალურ წყაროებში არ არის ინფორმაცია მოთამაშეებისთვის 1xBet-ზე ლიმიტების შესახებ. თუმცა, ოფისის მომხმარებლების გამოცდილება საპირისპიროს მეტყველებს.

ამრიგად, ლიმიტები 1xBet-ზე არის ყველა სახის შეზღუდვა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებულია საიტზე არსებულ ფინანსურ ტრანზაქციებთან. ოფისის რეგულარული თანამშრომლების ინფორმაციით, არსებობს შემდეგი შეზღუდვები:

  • თანხის ანგარიშზე შეტანისა და გატანის ოდენობისთვის სტატიაში 1xBet-დან ფულის გადარიცხვის დროის შესახებ ჩვენ აღვნიშნეთ ოპერაციის შესასრულებლად საჭირო მინიმალური თანხები. მსგავსი ტიპის ინფორმაციას ასევე შეიცავს მოთამაშის პირადი ანგარიში და ეხება როგორც დეპოზიტს, ასევე თანხის გატანას. თუმცა, გარდა ამისა, მოგებული მოთამაშეებისთვის შეიძლება იყოს დამატებითი შეზღუდვები დეპოზიტის მაქსიმალურ ოდენობაზე ან გასატანად განკუთვნილ თანხაზე.
  • ფსონის ზომასა და მოგებაზე. მომხმარებელთა უმეტესობისთვის ტოტალიზატორი არ ქმნის დაბრკოლებებს მოგებაზე. მიზეზი საშუალოდ მოთამაშეზე მომგებიანი ფსონების სტატისტიკაშია. ის ყოველთვის 1xBet ტოტალიზატორის ხელშია, რომელიც მოგებას იღებს ფსონების მონაწილეთა წაგებიდან. თუმცა, იმ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელი დაიწყებს მოგებას, ტოტალიზატორმა შეიძლება მას ლიმიტები დაუწესოს. დიდ თანხებზე ფსონები გაუქმდება და მოგება ნაწილობრივ გადაიხდება.
  • კოეფიციენტების მნიშვნელობაზე. ტოტალიზატორი მოთამაშეებს სთავაზობს ფსონების ძალიან კარგ შანსებს. მაგრამ ეს არ ეხება გამოცდილ ფსონის დამდებ ადამიანებს, რომლებიც ხშირად იგებენ. მათ შემთხვევაში რიცხვითი მნიშვნელობა შეიძლება იყოს 5-25%-ით ნაკლები.

როგორც ხედავთ, 1xBet-ის ლიმიტები ვრცელდება იმ მომხმარებლებზე, რომლებიც ფსონებზე მეტს იგებენ, ვიდრე აგებენ. ამავდროულად, ყველა შეზღუდვა დაწესებულია ავტომატურად და ისინი შეიძლება თავიდანვე ვერ შეამჩნიოთ. თუმცა, თუ პრობლემები გაქვთ დეპოზიტის გაკეთებასთან, თანხის გატანასთან, ფსონების დადებასთან და ა.შ., ასევე ღირს მომხმარებელთა მხარდაჭერის სერვისთან დაკავშირება. ექსპერტებს შეუძლიათ გააოცონ ფსონის დამდები ადამიანები ინფორმაციით მისი ანგარიშისთვის ლიმიტების არსებობის შესახებ.

რამდენის გატანა შემიძლია 1xBet-დან?

1xBet-დან მაქსიმალური თანხის გატანის ზომა დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე. პირველ რიგში, ყურადღება უნდა მიაქციოთ გადახდის მეთოდს. ელექტრონული საფულეებისთვის, გადახდის მაქსიმალური თანხაა 15 ათასი რუბლი*, ხოლო გადახდის ბარათებისთვის – 75 ათას რუბლამდე*. გარდა ამისა, ეს დამოკიდებულია ტოტალიზატორის მიერ დაწესებულ ლიმიტებზე. ამ შემთხვევაში თანხის გატანის ოდენობა შეიძლება რამდენჯერმე შემცირდეს. თუ ტოტალიზატორის მიერ ასეთი ქმედებები განხორციელდა, აუცილებელია რამდენიმე ტრანზაქცია განახორციელოთ. ეს იწვევს გატანაში უფრო მაღალი საკომისიოს გადახდასაც.

როგორ გავიგოთ, რომ არსებობს გარკვეული პრობლემები თანხის გატანასთან დაკავშირებით? ფულის გადარიცხვის მოთხოვნის შესრულებისას ჩნდება შეტყობინება: „1xBet კონტრაგენტისთვის გატანის მაქსიმალური თანხა გადაჭარბებულია“. თუ მოთამაშემ, რომელიც ახორციელებს ტრანსფერს, დააკმაყოფილა არჩეული გადახდის მეთოდის ოფიციალური ლიმიტი, სავარაუდოდ, არსებობს სხვა შეზღუდვა. ლიმიტის შესახებ შეგიძლიათ გაიგოთ ტოტალიზატორის მომხმარებელთა მხარდაჭერის სერვისიდან.

*ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში.ტოტალიზატორის ლიმიტები: რა თანხას გავიტან 1xBet-დან?

რა არის ლიმიტი 1xBet-ზე თანხის განაღდებაზე?

თუ მომხმარებელს აქვს პრობლემები თანხის გატანაზე, ეს ყოველთვის არ არის განპირობებული 1xBet-ის  ლიმიტებით. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოთამაშემ ტოტალიზატორის ყველა რჩევა სცადა, მაგრამ პრობლემა რჩება, შეგიძლიათ მიწეროთ მოთამაშეების მხარდაჭერის სამსახურს. სხვა გზა არ არსებობს იმისათვის, რომ გაარკვიოთ ტოტალიზატორის მხრიდან შეზღუდვების არსებობის შესახებ.

ბევრ მოთამაშეს აინტერესებს “რა არის 1xBet თანხის განაღდების ლიმიტი?” ამ კითხვაზე პასუხი დამოკიდებულია ტოტალიზატორის მხრიდან დამატებითი შეზღუდვების არსებობაზე. ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თითოეული გადახდის მეთოდისთვის განაღდების მაქსიმალური თანხა შეიძლება რამდენჯერმე შემცირდეს. თემატურ ფორუმებზე დატოვებული რეალური მოთამაშეების მიმოხილვებიდან შეგიძლიათ, მაგალითად, წაიკითხოთ ბარათზე თანხის გამოტანის ლიმიტის შესახებ 10000 რუბლამდე ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში. იმავე წყაროზე უკეთესი წერს თანხების შეტანის შეზღუდვის შესახებ 300 რუბლის ან ექვივალენტის ოდენობით.

ამიტომ, ყველა ინფორმაცია თქვენი საკუთარი ლიმიტების შესახებ სათამაშო პროფილზე შეიძლება დაზუსტდეს მხოლოდ მომხმარებელთა მხარდაჭერის სერვისის წარმომადგენლებთან, რომელიც მუშაობს 24/7.


აქტუალური სიახლე